Tech Talents ingår i en koncern tillsammans med Maintrac AB, We Consulting AB och Ikkab AB. Huvudägare i koncernen är Sobro AB, en engagerad, stark och långsiktig ägarpartner.

Ansatsen till Tech Talents är ”En god teknisk utbildning ska löna sig” och detta är något som genomsyrar hela företaget. Vi är ett konsultbolag inriktat till dig med en utbildning inom Teknik eller IT. We Tech Talents ska vara en plats som ger förutsättningarna för sina anställda att verkligen trivas och utvecklas. Kort sagt en mellanlandning efter studierna där man gärna stannar ett tag innan man tar nästa steg i karriären – antingen till våra kunder eller inom Maintrac-koncernen.

Vi tror på att ha roligt tillsammans och att utmana i nya tankebanor på konsultmarknaden för juniora ingenjörer –”en god teknisk utbildning ska löna sig.”

Arbetsförmedling och rekrytering

   20-49